Tarieven De Kleine Aapjes 2019

52 weken pakket

Je kan kiezen voor het 52 weken pakket. Je hebt het gemak van gegarandeerde opvang gedurende alle 52 weken van het jaar tegen een gunstiger tarief (voordelig). marge/studiedagen kan je ook op laten nemen in je pakket of apart. Het uurtarief voor dit pakket is 7,- per uur.

Uurtarief vakantieopvang BSO in 2019 is €8,00

Uurtarief VSO voor 2019 is €8,00. In combinatie met BSO is de tarief voor VSO €7,00 of €7,35. Dit hangt af van wat voor contract je neemt.

Tarieven extra en incidentele opvang 2019

  • Extra opvangblok BSO van ca. 3,5 uur                                   € 24,50  per blok
  • Kosten voor kinderen die te laat worden opgehaald           € 20,00  per half uur
  • Incidentele opvang (voor niet-klanten) **                             € 8,00   per uur   ** Indien de groepsgrootte dit toelaat is het, in overleg met de groepsleiding, mogelijk extra of incidentele opvang af te nemen.

All-in-tarieven

Er worden geen bijkomende kosten in rekening gebracht.  Eten, drinken, fruit, vervoer en uitjes  zijn in de prijs inbegrepen.

Maximale vergoeding per uur BSO/Peuteropvang/PSZ

U kunt een vergoeding krijgen tot het bij wet bepaalde maximale uurtarief. In 2019 kunt u een vergoeding krijgen tot € 6,89 per uur voor buitenschoolse opvang (bso), voor peuteropvang/psz kunt u een vergoeding krijgen van € 8,02. Het uurtraief van kinderopvangorganisaties liggen doorgaans boven dit maximumuurtarief.

Voor uitgebreidere informatie over de Wet kinderopvang verwijzen wij u graag naar de Belastingdienst.

belastingdienst.nl

toeslagen.nl


 Tarieven Peuteropvang/PSZ:

Per uur € 8,00


Zie tarieven lijst Kinderopvang De Kleine Aapjes:

Tarieven Kleine Aapjes 2019