Harmonisatie 2018 "peuterspeelzaal wordt peuteropvang"

Ouders en verzorgers van peuters opgelet! 
De regels veranderen. Alle Haagse peuters mogen naar de peuteropvang
De overheid verandert de wet in de kinderopvang. Vanaf 1 januari 2018 zijn de regels voor de peuterspeelzalen voor peuters van 2,5 tot 4 jaar hetzelfde als bij de kinderdagverblijven. In Den Haag noemen we het voortaan ‘peuteropvang’. Vanaf 1 januari 2018 moet elke peuteropvang in Den Haag zich aan dezelfde regels houden. Dit kan gevolgen hebben voor hoe en hoeveel u betaalt voor de peuteropvang.1

Hoe is de peuteropvang vanaf 2018 geregeld?
Alle peuteropvang moet voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen
De overheid stelt eisen aan de basiskwaliteit van de peuteropvang. Elke peuteropvang moet hieraan voldoen.

Alle Haagse peuters mogen minstens 5 of 6 uur per week naar de peuteropvang
Het is belangrijk dat alle kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken. De peuteropvang is hier een goede plek voor. Is uw kind tussen de 2,5 en 4 jaar oud? Dan mag uw kind 240 uur per jaar naar de peuteropvang. Dit is 5 of 6 uur per week:
- 5 uur per week als uw kind meer dan 40 weken per jaar naar de peuteropvang gaat.
- 6 uur per week als uw kind 40 weken per jaar naar de peuteropvang gaat. 2

Wie betaalt de kosten van uw peuteropvang? 
De Belastingdienst of de gemeente betaalt een deel. En u betaalt zelf een deel
Bij de Belastingdienst moet u kinderopvangtoeslag aanvragen. Als u niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag betaalt de gemeente Den Haag dit  deel voor u. Maar zelf betaalt u ook een deel.
De hoogte van uw eigen bijdrage hangt af van 2 zaken:
1. De hoogte van uw inkomen. Hoe meer u verdient, hoe hoger uw eigen bijdrage is.
2. Voor welke peuteropvang u kiest. Elke organisatie voor peuteropvang bepaalt namelijk zelf haar tarief per uur. De ene peuteropvang kan dus duurder zijn dan de andere.

Aanvragen kinderopvangtoeslag 

Op de website van de Belastingdienst kunt u alles vinden over de kinderopvangtoeslag: www.belastingdienst.nl   U krijgt alleen een bijdrage als u kinderopvangtoeslag aanvraagt. Uw peuteropvang kan u helpen met de aanvraag. U heeft recht op kinderopvangtoeslag als u voldoet aan alle voorwaarden hiervoor.

Als u wel recht heeft op kinderopvangtoeslag:
Dan betaalt de Belastingdienst een deel van uw peuteropvang. U of de peuteropvang krijgt dan het bedrag van de Belastingdienst op de bankrekening. Hiermee kunt u (een deel van) de kosten van de peuteropvang betalen.

Als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag:
Dan betaalt de gemeente Den Haag een deel van uw peuteropvang. Maar dit moet u dan nog wel zelf regelen. U krijgt een ‘afwijzing’ van de Belastingdienst. Deze afwijzing is het bewijs dat u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag. U laat de afwijzing zien bij uw peuteropvang. Uw peuteropvang regelt dan met de gemeente dat die meebetaalt. De gemeente betaalt de bijdrage direct aan de peuteropvang. U krijgt zelf geen geld op uw bankrekening.

Heeft u een Ooievaarspas?  
Dan betaalt u géén eigen bijdrage. U heeft recht op een Ooievaarspas als uw gezin minder verdient dan 130% van de bijstandsnorm. U moet wel kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Als u recht heeft op kinderopvangtoeslag dan betaalt u dit geld aan uw peuteropvang. Goed om te weten: als beide ouders werken
en uw gezin en uw gezin verdient minder dan 130% van de bijstandsnorm, dan hoeft u géén kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Wilt u meer uren peuteropvang voor uw kind?
Dit kunt u zelf met uw peuteropvang regelen. Vaak kan dit alleen als de peuteropvang geen wachtlijst heeft.

Goed om te weten: de gemeente betaalt alleen mee aan 5 of 6 uur peuteropvang per week. Voor alle uren hierna betaalt u het hele bedrag zelf. Dit geldt dus alleen als u geen recht heeft op kinderopvangtoeslag.

Vanaf wanneer gelden de veranderingen?
De nieuwe regeling voor kinderopvang gaat per 1 januari 2018 in.
Voor u geldt dan de nieuwe regeling. U moet kinderopvangtoeslag aanvragen. En u betaalt dan een eigen bijdrage die afhangt van uw inkomen. Of € 0,- als u een Ooievaarspas heeft.

Wat is ‘peuteropvang’?
Bij de peuteropvang bereiden kinderen zich voor op de basisschool
Het is goed voor kinderen om al te beginnen met leren voordat zij naar de basisschool gaan. Bij de peuteropvang leren zij bijvoorbeeld om samen te spelen, maken zij opdrachten en raken zij gewend aan de Nederlandse taal. Natuurlijk leren zij op een manier die bij jonge kinderen past: spelend en ontdekkend.

De peuteropvang werkt vaak samen met een basisschool
Samenwerking tussen een peuteropvang en een basisschool is belangrijk. Het draagt namelijk bij aan de ontwikkeling van uw kind. Een peuteropvang kan bijvoorbeeld aan de basisschool doorgeven wat uw kind al heeft geleerd of nog moet leren.

U moet wel zelf uw kind aanmelden voor de peuteropvang. Wilt u weten hoe u dit doet? Dan kunt u dit vragen aan een peuteropvang in de buurt. Of u kunt bellen naar het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). U bereikt het CJG via het gratis telefoonnummer: 0800-2854070.

Uw recht op kinderopvangtoeslag hangt af van uw situatie
Over het algemeen heeft u recht op kinderopvangtoeslag:
• als beide ouders werken of studeren.
• als u een alleenstaande ouder bent die werkt of studeert.

U heeft dus geen recht op kinderopvangtoeslag:
• als beide ouders niet werken of niet studeren.
• als één van beide ouders werkt (alleenverdiener) of studeert.
• als u een alleenstaande ouder bent die niet werkt of niet studeert.
Op de website van de Belastingdienst vindt u alle  voorwaarden voor kinderopvangtoeslag.

Tarieven: zie tarievenlijst op onze website.

voor meer informatie kunt u terecht bij onze Kleine Aapjes team.

 

 

 

 

 

Naima El Fassi is sinds deze week haar eigen kinderopvang begonnen in Den Haag. Ze is gestart met een BSO- en Peutergroep. Ze heeft vrij vlot de keuze gemaakt om Bitcare direct vanaf de opening in te gaan zetten. De mogelijkheden van het online inschrijfformulier, de digitale handtekening en het eenvoudig factureren hebben de doorslag gegeven voor deze keuze. Naima geeft er wel bij aan dat de zorg voor de kinderen voorop staat. Ze is dan ook erg blij dat ze ouders actief erbij kan betrekken via de Ouder App.Naima is langs geweest op het kantoor van Bitcare in Delft voor de opstart en ook gelijk om kennis te maken met het Bitcare Team. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag, waarbij we kunnen zeggen dat ook Kinderopvang De Kleine Aapjes volledig ingericht is om met Bitcare aan de slag te gaan.

We wensen Naima en haar Kinderopvang De Kleine Aapjes veel succes kijken uit naar een verdere fijne samenwerking.

http://bitcare.com/nl/nieuws-nl/514-kleine-aapjes-start-met-bitcare.html